AKTIEKURSER & DOKUMENT

Indikativa aktiekurser per 2014-12-31:
Norrpada AB, 50 öre per aktie
Ryska Fastighetsfonden 1 AB, 6 kr per aktie
Ryska Fastighetsfonden 2 AB, 5 kr per aktie

De indikativa aktiekurserna speglar det av styrelsen bedömda värdet per 2014-12-31 och baseras på följande information:
- Faktiskt innehav av tomtmark.
- International Private Equity and Venture Capital (IPEV) Valuation Guidelines.

Indikativa aktiekurser per 2013-12-31:
Norrpada AB, 5 kr per aktie
Ryska Fastighetsfonden 1 AB, 60 kr per aktie
Ryska Fastighetsfonden 2 AB, 52,50 kr aktie

De indikativa aktiekurserna speglar det av styrelsen bedömda värdet per 2013-12-31 och baseras på följande information:
- En kombination av faktiskt innehav av tomtmark samt framtida avkastning enligt upprättade prognoser.
- Senaste årsredovisning.
- International Private Equity and Venture Capital (IPEV) Valuation Guidelines.

Indikativa aktiekurser per 2012-12-31:
Ryska Fastighetsfonden 1 AB, 120 kr per aktie
Ryska Fastighetsfonden 2 AB, 105 kr aktie

De indikativa aktiekurserna speglar det av styrelsen bedömda värdet per 2012-12-31 och baseras på följande information:
- En kombination av faktiskt innehav av tomtmark samt framtida avkastning från markprojekt med extern markägare.
- Senaste årsredovisning.
- International Private Equity and Venture Capital (IPEV) Valuation Guidelines.

Indikativa aktiekurser per 2011-12-31:
Ryska Fastighetsfonden 1 AB, 120 kr per aktie
Ryska Fastighetsfonden 2 AB, 100 kr aktie

De indikativa aktiekurserna speglar det av styrelsen bedömda värdet per 2011-12-31 och baseras på följande information:
- En kombination av faktiskt innehav av tomtmark samt framtida avkastning från markprojekt med extern markägare.
- Senaste årsredovisning.
- International Private Equity and Venture Capital (IPEV) Valuation Guidelines.

Information gällande erbjudande om apportemission och kontant nyemission i Norrpada i Stockholm AB (publ.) riktat till aktieägare i Ryska Fastighetsfonden 1 och 2:
2013-09-20 Tillägsprospekt godkänt av Finansinspektionen
2013-08-23 Prospekt godkänt av Finansinspektionen
2013-09-24 Frågor & svar
2013-09-03 Q & A in English

Norrpada i Stockholm AB (publ.):
(fd. Ryska Fastighetsfonden i Sverige Management AB)
Bolagsordning
Norrpada Årsredovisning 2013
Norrpada Årsredovisning 2012
Norrpada Årsredovisning 2011
Norrpada Årsredovisning 2010
Norrpada Årsredovisning 2009

Norrpada Sammanfattning Årsstämma 2014-06-09

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.):
Ryska Fastighetsfonden 1 Årsredovisning 2013
Ryska Fastighetsfonden 1 Årsredovisning 2012
Ryska Fastighetsfonden 1 Årsredovisning 2011
Ryska Fastighetsfonden 1 Årsredovisning 2010
Ryska Fastighetsfonden 1 Årsredovisning 2009
Ryska Fastighetsfonden 1 Årsredovisning 2008

Ryska Fastighetsfonden 1 Delårsrapport 2012
Ryska Fastighetsfonden 1 Delårsrapport 2011
Ryska Fastighetsfonden 1 Delårsrapport 2010
Ryska Fastighetsfonden 1 Delårsrapport 2009

Ryska Fastighetsfonden 1 Fondrapport Q1 2013
Ryska Fastighetsfonden 1 Fondrapport Q4 2012
Ryska Fastighetsfonden 1 Fondrapport Q3 2012
Ryska Fastighetsfonden 1 Fondrapport Q2 2012
Ryska Fastighetsfonden 1 Fondrapport Q1 2012
Ryska Fastighetsfonden 1 Fondrapport Q4 2011
Ryska Fastighetsfonden 1 Fondrapport Q3 2011

Ryska Fastighetsfonden 1 Sammanfattning Årsstämma 2014-06-09
Ryska Fastighetsfonden 1 Sammanfattning Årsstämma 2013-06-17
Ryska Fastighetsfonden 1 Sammanfattning Årsstämma 2012-06-18
Ryska Fastighetsfonden 1 Sammanfattning Årsstämma 2011-06-15

Ryska Fastighetsfonden 1 Prospekt 2009-10

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.):
Ryska Fastighetsfonden 2 Årsredovisning 2013
Ryska Fastighetsfonden 2 Årsredovisning 2012
Ryska Fastighetsfonden 2 Årsredovisning 2011
Ryska Fastighetsfonden 2 Årsredovisning 2010

Ryska Fastighetsfonden 2 Delårsrapport 2012
Ryska Fastighetsfonden 2 Delårsrapport 2011

Ryska Fastighetsfonden 2 Fondrapport Q1 2013
Ryska Fastighetsfonden 2 Fondrapport Q4 2012
Ryska Fastighetsfonden 2 Fondrapport Q3 2012
Ryska Fastighetsfonden 2 Fondrapport Q2 2012
Ryska Fastighetsfonden 2 Fondrapport Q1 2012
Ryska Fastighetsfonden 2 Fondrapport Q4 2011
Ryska Fastighetsfonden 2 Fondrapport Q3 2011

Ryska Fastighetsfonden 1 Sammanfattning Årsstämma 2014-06-09
Ryska Fastighetsfonden 1 Sammanfattning Årsstämma 2013-06-17
Ryska Fastighetsfonden 1 Sammanfattning Årsstämma 2012-06-18

Ryska Fastighetsfonden 2 Prospekt 2011-12