NYHETER

2016-04-14 Så här deklarerar du förlusten
2015-03-17 Statusrapport, Bolagen i konkurs. Stämman inställd.
2015-03-10 Statusrapport 2015-03-10 inför extra bolagstämma
2015-01-21 Statusrapport 2015-01-21
2014-10-20 Statusrapport 2014-10-20
2014-05-07 Apportemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och aktier kommer bokas ut till resp. depå.
2014-03-24 Den kontanta nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och aktier är utbokade till resp. depå.
2014-03-05 Statusrapport 2014-03-05
2013-11-12 Statusrapport 2013-11-12
2013-10-03 Apport- och kontant nyemission avslutade
2013-09-23 Styrelsen offentliggör tilläggsprospekt i pågående apport- och kontant nyemission
2013-09-17 Nya villkor i pågående apport- och kontant nyemission
2013-09-13 Teckningsperioden förlängd med ytterligare två veckor
2013-08-29 Teckningsperioden förlängd med en vecka
2013-08-29 Aktieägarbrev
2013-08-12 Kallelse till informationsmöte den 27 augusti 2013
2012-11-08 37% av förmögna ryssar vill ha svenskt huskoncept
2012-09-20 Över hälften av tomterna sålda i Klin
2012-08-22 Ryssland in i WTO
2012-03-07 Vekans Affärer: ”Ryssland världens hetaste konsumentmarknad”
2012-01-27 Denis Simachev to build a home in Norrland Novaya Riga
2011-12-10 Norrland Country Clubs in Partnership with Multigroup
2011-11-17 IKEA hårdsatsar i Moskva
2011-10-06 Sretenka Design Week
2011-09-22 Norrland Country Clubs signs agreement with Zkvadrat
2011-08-23 Ryska sparare söker sig till fastigheter
2011-05-10 Ryska Fastighetsfonden 2 gör sin första investering
2010-11-24 Tomtförsäljning inledd i Realfond Ryssland
2010-09-09 30 hektar byggbar mark förvärvas utanför Moskva
2010-03-25 Realfond Ryssland gör sitt första förvärv